top of page

The Reconnection™

OSEBNA PONOVNA POVEZAVA

.jpg

Osebna ponovna povezava (The Reconnection™) je kompleksen proces, s katerim se vnovič povežemo s popolnostjo Univerzuma in je oblika vračanja v ravnovesje.

Osebna povezava se naredi samo enkrat v življenju in se izvede v dveh zaporednih  srečanjih

S pomočjo frekvenc se med procesom zgodi posebna povezava z Vesoljem, kot neko ultrazavedanje – in preko ponovne povezave se ljudje lahko spet povežemo tudi z drugimi ravnmi in stopimo v stik s tem, kar smo v resnici – večdimenzionalna bitja. 

Nekoč davno so tako čakre kot meridiani človeškega telesa ali tako imenovane akupunkturne črte bili povezani s črtami, ki obkrožajo naš planet. Najbolj znana presečišča teh črt se nahajajo na energetsko močnih mestih, kot sta na primer Sedona in Machu Picchu. Te črte, ki obdajajo Zemljo se nato povezujejo v večjo mrežo, preko katere je naš planet povezan s celotnim vesoljem. Žal smo ljudje sčasoma izgubili to povezavo z vesoljem, zaradi česar se je Zemlja s svojimi prebivalci vred v duhovnem smislu razvijala počasneje od preostalega Vesolja.

Proces ponovnega povezovanja naše temeljne esence z vesoljem se zgodi s pomočjo povsem nove pasovne širine energije, svetlobe in informacij.

Frekvence ponovne povezave nosijo luč in informacije, kar pomeni, da urejajo in usmerjajo energijo človekovega bitja.

Te frekvence urejajo pretok skozi akupunkturne meridiane, čakre in celotno avrično telo. Na tak način se v človekovem telesu ustvari popolno ravnovesje tako fizično, čustveno, mentalno in duhovno.

Ko smo ponovno povezani, je sposobnost izmenjave števila informacij med nami in Univerzumom kot tudi  med nami in Zemljo večja. Ta učinek bi lahko praktično ponazorili tako; namesto, da dihamo skozi slamico, zadihamo skozi na stežaj odprto okno. Spremembe so največkrat postopne, najpogostejša izkušnja ljudi pa je, da se jim v roku šestih mesecev po Osebni ponovni povezavi življenje spremeni v pozitivno smer.

Po osebni ponovni povezavi so najpogostejše spremembe:

FIZIČNI NIVO

  Večja vzdržljivost fizičnih naporov

  Večja imunska odpornost

  Izboljšan metabolni sistem

  Uravnano delovanje limfnega sistema

  Psihični napori so manj obremenjujoči

  Občutek krivde in strah se zmanjšata ali v celoti izgineta

  Odločamo se bolj intuitivno

  Nismo več toliko razdražljivi in konfliktni

  Veliko lažje se izražamo in sprejemamo ljubezen

ČUSTVENI NIVO

MENTALNI NIVO

✔  Poveča se sposobnost umskega dela

✔  Dobimo bolj jasen pogled na življenje in stvarstvo

✔  Poveča se ustvarjalnost

✔  Bolj enostavno prepoznamo rešitve

  Znamo se prepustiti toku

  Zmožnost uživanja in bivanja v tem trenutku se poveča - tukaj in sedaj!

✔  V sebi doživljamo notranji mir

  Namen tukajšnjega življenja nam postaja vse jasnejši

  Pomirjeno začnemo živeti z materialno resničnostjo oz. se naučimo živeti

DUHOVNI NIVO

Vir : TheReconnection.com 

Trajanje Osebne povezave: 2 dni zaporeoma po 60 minut

Prispevek: 333 eur

V kolikor nimate opravljenega (Reconnective Healing® - Vračanje v ravnovesje s Ponovno povezavo, se ne morete prijaviti na (The Reconnection) - Ponovno povezavo.™

bottom of page